Przepiękna bryczka typu Victoria na sprzedaż / Georgeus carriage Victoria type for sale..

 

Bardzo elegancka i świetnie utrzymana bryczka Victoria

Very elegance and well maintained Victoria carriage for sale

CENA/ PRICE - do uzgodnienia/ to negotiate 

KONTAK/ CONTACT :

Berenika Gliniecka: berenikagliniecka@wp.pl