Komisja Powożenia PZJ wyznacza plan przygotowań dla Kadry Dzieci i Młodzieży do Mistrzostw Europy wraz z obowiązującymi startami.

Plan konsultacji i startów w roku 2016:
26.05-29.05 | CAI | Zistersdorf (AUT)
03.06-05.06 |CAI | Bogusławice 
01.07-03.07 | MP-D1 | Bogusławice
04.07-08.07 | Zgrupowanie | Bogusławice
16.07-17.07 | ZK | Siedlec
12.09-15.09 | Zgrupowanie | Bogusławice
16.09-18.09 | CAI | Bogusławice (ujeżdżenie + zręczność)
22.09-25.09 | ME | Schildau (GER)

W przypadku jakichkolwiek zmian kalendarz będzie uzupełniany na bieżąco.

Warunki uczestnictwa w szkoleniu:
1. Wiek uczestników to 12-21 lat. Osoby niepełnoletnie muszą mieć zapewnioną opiekę osoby dorosłej ze strony opiekunów prawnych.
2. Dzieci w wieku 10-14 lat mogą uczestniczyć w szkoleniach tylko z kucami.
3. Koń lub kuc musi mieć ukończone 6 lat.
4. Zawodnicy spoza Kadry Narodowej mogą uczestniczyć w konsultacji na własny koszt.

Warunki uczestnictwa w zawodach międzynarodowych:
1. Uczestnik musi posiadać aktualną licencję sportową PZJ i FEI oraz aktualne badania lekarskie.
2. Koń lub kuc uczestnika musi posiadać paszport PZJ i FEI w przypadku zawodów zagranicznych. W przypadku zawodów międzynarodowych w kraju wystarczy paszport sportowy PZJ.
3. Zawodnik niepełnoletni może startować tylko z pełnoletnim luzakiem.

Mistrzostwa Europy:
1. W Mistrzostwach może wziąć udział 6 zawodników z danego kraju, po 2 zawodników w każdej kategorii wiekowej. W kwalifikacji drużynowej brani będą pod uwagę zawodnicy z najniższą ilością punktów karnych w danej kategorii wiekowej.
2. Warunkiem kwalifikacji jest dwukrotne uzyskanie wyniku nie wyższego niż 65 punktów w ujeżdżeniu i ukończenie zawodów bez eliminacji, rezygnacji i dyskwalifikacji w roku rozgrywania Mistrzostw.
3. Obowiązujące programy to: dzieci – program Test Ch P1 (dawny 1), juniorzy i młodzi powożący – program Test J & Y ( 4a).
4. W przypadku większej ilości osób, które zakwalifikują się w danej kategorii, o udziale w ME będą decydować wyniki z zawodów zagranicznych.

Osobami odpowiedzialnymi za realizację planu Komisja Powożenia wyznaczyła panią Katarzynę Kociemba i pana Jarka Święcickiego.

W KOOPERACJI Z WWW.PZJ.PL