• SPRING TIME!
    SPRING TIME!

Od początku sezonu 2015, zaszły pewne zmiany w dokonywaniu zgłoszeń zawodników i koni na zawody Międzynarodowe przez Polski Związek Jeździecki...

Międzynarodowa Federacja Jeździecka FEI uruchomiła platformę zgłoszeń do zawodów, przy pomocy któej Polski Związek Jeździecki będzie zgłaszać konie i zawodników do uczestniczenia w zawodach na szczeblu międzynarodowym. Zgłoszenia na zawody CAI mogą być realizowane TYLKO za pomocą tej platformy. PZJ nie będzie zgłaszać zawodników bezpośrednio do organizatora zawodów, lecz za pośrednictwem platformy.

NIEZBĘDNYM elementem do zgłoszenia zawodnika i konia na zawody CAI jest posiadanie aktualnej licencji FEI. W przypadku nie posiadania licencji - realizacja zgłoszenia przez PZJ jest niemożliwa.

Każdy zawodnik, który chce zgłosić się na zawody międzynarodowe (również w kraju) musi wysłać swoje zgłoszenie do PZJ!

Przypominamy również, że konie, które startują w kraju na zawodach CAI do 2* włącznie - nie muszą posiadać paszportu FEI. Muszą być jednak w FEI zarejestrowane. Ponadto konie, które po raz pierwszy są rejestrowane w FEI oraz po raz pierwszy będą miały wydany paszport FEI muszą posiadać nr czip - bez czipa rejestracja konia w FEI nie będzie możliwa.