• SPRING TIME!
    SPRING TIME!

Wśród zagranicznych startów Polaków - w tym tygodniu na listach startowych zobaczymy nazwisko - Tomasz Jankowiak, który z końmi Drab i Bartnik - bierze udział w CAI Bendoriai...

LISTY & WYNIKI