Jakie uchwały dotyczące dyscypliny powożenia zaprzęgami podjął Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego?

Prosimy zapoznać się ze szczegółami:

 

TUTAJ CAŁY PROTOKÓŁ

"XIII. Zmiana w Regulaminie D. Uchwała nr U/1411/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r. Zarząd postanawia o niedokonywaniu jakichkolwiek zmian w Regulaminie D przed MPMK. Postulowanie przez Panią Weronikę Kwiatek i Pana Bartłomieja Kwiatka zmiany w Regulaminie D ewentualnie będą mogły być wprowadzone przed nowym sezonem. Uchwała przyjęta ( 5 x za )."

Z naszych informacji wynika, że zawodnicy Weronika i Bartłomiej Kwiatek zgłosili się z prośbą o możliwość zaprezentowania większej ilości koni podczas Mistrzostw Polski Młodych Koni w Powożeniu niż 3. Ilość koni miała być zwiększona do 5 (tak jak w pokrewnej dyscyplinie WKKW - aby zawodnik nie jechał więcej niż 5 crossów dziennie). Prośba została skierowana początkowo do PZHK - które w odpowiedzi wskazało oficjalną ścieżkę wnioskowania o tego typu zmiany - przez Polski Związek Jeździecki. Zawodnicy zwrócili się z pismem do Menadżera dyscypliny - Marka Baryłko, który w odpowiedzi negatywnie zaopiniował pismo - tłumacząc, że zmiany w trakcie sezonu są niedopuszczalne i nie będzie to fair w stosunku do wszystkich zawodników, właścicieli i hodowców koni.

Nasz komentarz jest chyba zbędny - ponieważ na imprezie rangi Mistrzostw Polski Młodych Koni, frekwencja we wszystkich trzech klasach wyniosła w roku 2016 - 11 koni (!). Czy nie zezwolenie na zwiększenie ilości koni, które mogą zwiększyć frekwencję na tych zawodach jest słuszną decyzją która jest nie fair w stosunku do środowiska?

 

"XX. MP D1 i D4 Uchwała nr U/1417/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r. Zarząd PZJ zdecydował o przyznaniu dla Stada Ogierów w Bogusławicach prawa do organizacji MP w Powożeniu Zaprzęgami Jednokonnymi i Czterokonnymi w 2018 roku. Uchwała przyjęta ( 5 x za )."

Serdeczne gratulacje dla Stado Ogierów Bogusławice! Pamiętajmy że już w tym tygodniu widzimy się tam na tegorocznych Mistrzostwach Polski w Powożeniu Zaprzęgami Jedno i Czterokonnymi.

 

"XXII. MŚ w Powożeniu D2. Uchwała nr U/1419/16/Z/2017 z dnia 24.08.2017r. Zarząd Polskiego Związku Jeździeckiego na wniosek Przewodniczącego Komisji Powożenia Pana Marka Baryłko powołuje szeroki skład Reprezentacji Polski na MŚ w Powożeniu Zaprzęgami Parokonnymi, Lipica (Słowenia), 20-24.09.2017: BAJER Dariusz BARYŁKO Marek BOGACZ Sebastian JANKOWSKA Magdalena JOHN Szymon WOJTACHA Rafa Skład ostateczny – 5 zawodników zostanie wybrany przez Przewodniczącego Komisji Powożenia Pana Marka Baryłko, w porozumieniu z Dyrektorem Sportowym PZJ przed terminem zgłoszeń ostatecznych 04.09.2017. Uchwała przyjęta ( 5 x za )."

Do zgłoszeń imiennych został dopisany także Jacek Kozłowski. Otrzymaliśmy poniższy komentarz od Menadżera Dyscypliny - Marka Baryłko na pytanie: "dlaczego Jacek Kozłowski nie został zgłoszony ostatecznie do Lipicy? Widniał on na listach zgłoszeń wstępnych"

"Jako Menadżer Dyscypliny Powożenia, bezpośrednio po Mistrzostwach Polski - 28 sierpnia, uwzględniając rezultat uzyskany przez Jacka Kozłowskiego na tych zawodach, zgłosiłem go do Kadry Narodowej i na Mistrzostwa Świata w Lipicy. Decyzja w tej sprawie nie należała do Komisji i jest wyłączną kompetencją Zarządu PZJ. Pragnę podkreślić, że Komisja nie powołuje zawodników do Kadry Narodowej. Skład drużyny na Mistrzostwa Świata w Lipicy będzie ogłoszony po przeglądzie weterynaryjnym na Mistrzostwach Świata przez Trenera Kadry". 

Na stronie FEI są już zgłoszenia ostateczne ----> TUTAJ