W dniu 06.12 2013r Polski Związek Jeździecki przyjął uchwałę, która dotyczy Zawodów Towarzyskich. Przypomnijmy, że od tego roku obowiązują nowe przepisy w organizacji ZT. Między innymi, zawody te muszą być wpisane do kalendarza WZJ, a sędzia główny musi posiadać co najmniej II klasę i licencję PZJ.

 

     Zmiany uchwalone w zeszłym tygodniu (które dotyczą bezpośrednio naszej dyscypliny) dotyczą rodzaju nagród na ZT. Zabronione są nagrody finansowe, teraz mogą mieć charakter nagród rzeczowych i honorowych.

Ponadto PZJ przedstawia 5 wytycznych dotyczących organizacji Zawodów Towarzyskich:

 

1.      Przestrzeganie przez organizatora, obsługę oraz uczestników przepisów związanych z dobrostanem koni.

2.      Przedstawienie przez uczestników konkursów aktualnych orzeczeń lekarskich dopuszczających ich do uprawiania jeździectwa.

3.      Zabezpieczenie przez organizatora opieki medycznej zgodnej z przepisami w trakcie konkursów.

4.      Przedstawienie przez uczestników niepełnoletnich aktualnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych na uczestnictwo w konkursach

5.      Ubezpieczenie się organizatora od odpowiedzialności cywilne (OC), a uczestników konkursu od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

 

 

     W tabeli, która jest załącznikiem do niniejszej uchwały, znajdziecie szczegółowe zalecenia dotyczące organizacji ZT.