Zapraszamy do zapoznania się z informacją odbywania się dorocznego Mitingu AIAT oraz otrzymaniu uprawnień Rzeczoznawcy Ministra dla dr Tadeusza Kołacza...

1. Doroczny miting członków AIAT (Międzynarodowej Organizacji Tradycyjnego Powożenia) do której należy także Polska, odbędzie się w dniach 9-11 marca w Niemczech w urokliwie położonym miasteczku Bernried nad jeziorem Starnberg w Bawarii.

Jednym z punktów obrad będzie opracowanie i zaktualizowanie w 7 językach przepisów AIAT. Polska Grupa Tradycji Powożenia została poproszona o przetłumaczenie obecnie obowiązujących regulaminów na język polski.

2. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nadało dr. Tadeuszowi Kołaczowi uprawnienia Rzeczoznawcy Ministra w zakresie opieki nad zabytkami, w dziedzinie zabytki techniki, w specjalności: zabytkowe pojazdy konne, rzędy końskie, zaprzęgi konne.

fot. K. Rzeczycki